AKTUÁLNA PONUKA ŠKOLENÍ
ASERTIVITOU K ZDRAVEJ KOMUNIKÁCIÍ + CERTIFIKÁT
AKO ZVLÁDAŤ MANIPULÁCIU NA PRACOVISKU I V SÚKROMÍ + CERTIFIKÁT
SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE + NOVELA ZÁKONA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NOVÉHO ZÁKONA A NARIADENIA GDPR + CERTIFIKÁT
NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S ODPADMI A OBALMI
TIME MANAGEMENT A PRODUKTIVITA + CERTIFIKÁT
CESTOVNÉ NÁHRADY V PRAXI A AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY
PROFESIONÁLNA ASISTENTKA / ASISTENT + CERTIFIKÁT
EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA NA PRACOVISKU - VZŤAHY, KONFLIKTY, RIEŠENIA + CERTIFIKÁT
COLNÁ PROBLEMATIKA V KOCKE - 2-dňové školenie + CERTIFIKÁT
UMENIE VYJEDNÁVAŤ + CERTIFIKÁT
NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S PERSONÁLNO-MZDOVOU AGENDOU + CERTIFIKÁT
INTRASTAT – AKTUÁLNE PRE ROK 2020
TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE V PRAXI
CESTOVNÉ NÁHRADY V PRAXI A AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY
Snímka_obrazovky_2020-04-15_o_10.40.11

+421 903 24 24 12

+421 908 69 07 70

©2017 AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania