AKTUÁLNA PONUKA ŠKOLENÍ
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NOVÉHO ZÁKONA A NARIADENIA GDPR + CERTIFIKÁT
SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE + NOVELA ZÁKONA
AKO RIEŠIŤ KONFLIKTNÉ, ZÁŤAŽOVÉ A KRÍZOVÉ SITUÁCIE - PRAKTICKÝ TRÉNING
KOMUNIKÁCIA A REČ TELA + CERTIFIKÁT
TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE V PRAXI
INTRASTAT – AKTUÁLNE PRE ROK 2020
NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S PERSONÁLNO-MZDOVOU AGENDOU + CERTIFIKÁT
UMENIE VYJEDNÁVAŤ + CERTIFIKÁT
COLNÁ PROBLEMATIKA V KOCKE - 2-dňové školenie + CERTIFIKÁT
EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA NA PRACOVISKU - VZŤAHY, KONFLIKTY, RIEŠENIA + CERTIFIKÁT
PROFESIONÁLNA ASISTENTKA / ASISTENT + CERTIFIKÁT
TIME MANAGEMENT A PRODUKTIVITA + CERTIFIKÁT
NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S ODPADMI A OBALMI
ASERTIVITOU K ZDRAVEJ KOMUNIKÁCIÍ + CERTIFIKÁT
AKO ZVLÁDAŤ MANIPULÁCIU NA PRACOVISKU I V SÚKROMÍ + CERTIFIKÁT
SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE + NOVELA ZÁKONA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NOVÉHO ZÁKONA A NARIADENIA GDPR + CERTIFIKÁT
PROFESIONÁLNA ASISTENTKA / ASISTENT + CERTIFIKÁT
CESTOVNÉ NÁHRADY V PRAXI A AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY
ZÁVIERKA 2019 V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE
PROFESIONÁLNA ASISTENTKA / ASISTENT + CERTIFIKÁT
NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S PERSONÁLNO-MZDOVOU AGENDOU + CERTIFIKÁT
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA NOVÉHO ZÁKONA A NARIADENIA GDPR + CERTIFIKÁT

+421 903 24 24 12

+421 908 69 07 70

©2017 AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania