AKTUÁLNA PONUKA ŠKOLENÍ

ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV V ROKU 2020 A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY ZA ROK 2020
ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2020
PROFESIONÁLNA ASISTENTKA / ASISTENT + CERTIFIKÁT
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDE, ZMENY A AKTUÁLNE PROBLÉMY, PRÁCA Z DOMU, SPRACOVANIE ÚDAJOV TÝKA
ZÁKONNÍK PRÁCE 2020 - SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA
KOMUNIKÁCIA A REČ TELA + CERTIFIKÁT
DAŇOVÉ PRIZNANIE PRE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE ZA ROK 2020
ZMENY V ZÁKONE O DANI Z PRÍJMOV V ROKU 2020 A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY ZA ROK 2020
INTRASTAT – AKTUÁLNE PRE ROK 2020
CESTOVNÉ NÁHRADY V ROKU 2020
ZÁKONNÍK PRÁCE 2020 - PRACOVNÝ ČAS, DOVOLENKA, PREKÁŽKY V PRÁCI
SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE + NOVELA ZÁKONA
EFEKTÍVNE ZVLÁDANIE ČASU A STRESU + CERTIFIKÁT
ZÁKON O ODPADOCH A VYKONÁVACIE PREDPISY - ZMENY OD 1.1.2021
ASERTIVITOU K ZDRAVEJ KOMUNIKÁCIÍ + CERTIFIKÁT
ZÁKONNÍK PRÁCE 2020 - VZNIK, ZMENY A SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU
SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE + NOVELA ZÁKONA
AKO RIEŠIŤ ZÁŤAŽOVÉ, KONFLIKTNÉ A KRÍZOVÉ SITUÁCIE - PRAKTICKÝ TRÉNING
AKO ZVLÁDAŤ MANIPULÁCIU NA PRACOVISKU I V SÚKROMÍ + CERTIFIKÁT
GDPR – ROČNÉ SKÚSENOSTI S APLIKAČNOU PRAXOU, ZMENY V ROKU 2020, PRIEBEH ÚRADNEJ KONTROLY V PRAXI

+421 903 24 24 12

+421 908 69 07 70

©2017 AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania