Fri, Nov 27 | Bratislava - miesto bude čoskoro upresnené

CESTOVNÉ NÁHRADY V ROKU 2020

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie z oblasti cestovných náhrad. Účastníci získajú teoretické a odborné schopností výberu a realizácie riešenia praktických situácií. Lektor: Ing. Ľuboslava Minková Cena: 85,- Euro s DPH

Čas a miesto konania

Nov 27, 9:00 AM – 2:00 PM
Bratislava - miesto bude čoskoro upresnené

Obsahové zameranie

+421 903 24 24 12

+421 908 69 07 70

©2017 AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania