Tue, Jan 26 | Bratislava - miesto bude čoskoro upresnené

DAŇOVÉ PRIZNANIE PRE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE ZA ROK 2020

Lektor: Ing. Iveta Petrovičová - špecialistka na daň z príjmov právnickej osoby Finančné riaditeľstvo SR Cena: 85,- Euro s DPH

Čas a miesto konania

Jan 26, 9:00 AM – 2:00 PM
Bratislava - miesto bude čoskoro upresnené

Obsahové zameranie

+421 903 24 24 12

©2017 AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania