Fri, Oct 16 | Školiaca miestnosť Meetingovka

GDPR – ROČNÉ SKÚSENOSTI S APLIKAČNOU PRAXOU, ZMENY V ROKU 2020, PRIEBEH ÚRADNEJ KONTROLY V PRAXI

Seminár je zostavený tak, aby ste boli včas a plne informovaní o všetkom, čo potrebujete pri spracúvaní osobných údajov poznať –– od aktuálneho a pripravovaného znenia zákona, cez základné pravidlá spracúvania osobných údajov atď... Lektor: JUDr. Marcela MACOVÁ Cena: 75,- Euro s DPH
Registrácia pre tento seminár je už ukončená.

Čas a miesto konania

Oct 16, 9:00 AM – 2:00 PM
Školiaca miestnosť Meetingovka, Námestie SNP 1, 811 06 Bratislava, Slovensko

Obsahové zameranie

Registrácia pre tento seminár je už ukončená.

+421 903 24 24 12

+421 908 69 07 70

©2017 AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania