Mon, Nov 30 | Školiaca miestnosť Meetingovka

INTRASTAT – AKTUÁLNE PRE ROK 2020

„INTRASTAT v roku 2020“ Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s legislatívou upravujúcou oblasť INTRASTATU a s jej správnym uplatňovaním v praxi; vedomosti získané v rámci školenia zaručia správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Lektor: Ing.Tibor Vojtko Cena: 95.-EUR s DPH

Čas a miesto konania

Nov 30, 9:00 AM – 2:00 PM
Školiaca miestnosť Meetingovka, Námestie SNP 1, 811 06 Bratislava, Slovensko

Obsahové zameranie

+421 903 24 24 12

+421 908 69 07 70

©2017 AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania