Wed, Dec 16 | Školiaca miestnosť Meetingovka

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDE, ZMENY A AKTUÁLNE PROBLÉMY, PRÁCA Z DOMU, SPRACOVANIE ÚDAJOV TÝKA

Správne nakladanie s osobnými údajmi v praxi - čo má vedieť personalista a mzdový pracovník o GDPR, podrobný a praktický pohľad na dôležité výkladové aj aplikačné problémy.... Lektor: JUDr. Marcela MACOVÁ - odborná lektorka na výklad zákona o ochrane osobných údajov Cena: 75,- Euro s DPH

Čas a miesto konania

Dec 16, 9:00 AM – 2:00 PM
Školiaca miestnosť Meetingovka, Námestie SNP 1, 811 06 Bratislava, Slovensko

Obsahové zameranie

+421 903 24 24 12

+421 908 69 07 70

©2017 AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania