Tue, Dec 15 | Školiaca miestnosť Meetingovka

PROFESIONÁLNA ASISTENTKA / ASISTENT + CERTIFIKÁT

- Asistentka a sekretariát – komunikačné srdce firmy - Efektívna komunikácia. - Ako preklenúť komunikačné bariéry? - Zásady telefonovania. Techniky práce s hlasom a so slovom - Organizácia času na sekretariáte. Zlodeji času atď. Prednáša: Ľubomíra Hnátová, PhD. Cena: 110 € s DPH

Čas a miesto konania

Dec 15, 9:00 AM – 1:00 PM
Školiaca miestnosť Meetingovka, Námestie SNP 1, 811 06 Bratislava, Slovensko

Obsahové zameranie

+421 903 24 24 12

+421 908 69 07 70

©2017 AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania