po 14. 12. | Školiaca miestnosť Meetingovka

ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2020

1. Zákonník práce 2. Sociálne poistenie 3. Zdravotné poistenie 4. Daň zo závislej činnosti 5. Úprava životného minima 6. Ročné zúčtovanie dane Lektor: Júlia Pšenková Cena: 85.-EUR s DPH
Registrácia pre tento seminár je už ukončená.

Čas a miesto konania

14. 12. 2020, 9:00 – 14:00
Školiaca miestnosť Meetingovka, Námestie SNP 1, 811 06 Bratislava, Slovensko

Obsahové zameranie

1. nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

2. nezdaniteľná časť základu dane na manželského partnera

3. daňový bonus

4. ročné zúčtovanie dane

5. zrážky zo mzdy - výpočet, tretinový systém, nepostihnuteľné časti mzdy.

Registrácia pre tento seminár je už ukončená.

+421 903 24 24 12

©2017 AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania