Tue, Nov 24 | Školiaca miestnosť Meetingovka

SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE + NOVELA ZÁKONA

Informácie o zákonom ustanovených povinnostiach a o účelnom spracúvaní, obehu a vyraďovaní informácií uložených na rôznych médiách (elektronický záznam verzus papierový nosič) a ďalšie. Lektor: Mgr. Jana BAUEROVÁ, PhD. Cena: 70,- Euro s DPH

Čas a miesto konania

Nov 24, 9:00 AM – 2:00 PM
Školiaca miestnosť Meetingovka, Námestie SNP 1, 811 06 Bratislava, Slovensko

Obsahové zameranie

+421 903 24 24 12

+421 908 69 07 70

©2017 AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania