Thu, Nov 19 | Školiaca miestnosť Meetingovka

ZÁKON O ODPADOCH A VYKONÁVACIE PREDPISY - ZMENY OD 1.1.2021

Povinnosti firiem vyplývajúce z ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a vykonávacích predpisov Lektor: Ing. Peter Gallovič – odborný lektor v oblasti odpadového hospodárstva a životného prostredia Cena: 75,-Euro s DPH

Čas a miesto konania

Nov 19, 9:00 AM – 2:00 PM
Školiaca miestnosť Meetingovka, Námestie SNP 1, 811 06 Bratislava, Slovensko

Obsahové zameranie

+421 903 24 24 12

+421 908 69 07 70

©2017 AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania