Thu, Nov 26 | Bratislava - miesto bude čoskoro upresnené

ZÁKONNÍK PRÁCE 2020 - PRACOVNÝ ČAS, DOVOLENKA, PREKÁŽKY V PRÁCI

s praktickou sondou do vybraných ustanovení z problematiky aplikácie Zákonníka práce pri dojednávaní a rozvrhovaní pracovného času, určovaní a čerpaní dovolenky a riešení problémov spojených s prekážkami v práci na strane zamestnanca a zamestnávateľa Lektor: JUDr. Marián Polakovič Cena: 70,-€

Čas a miesto konania

Nov 26, 9:00 AM – 2:00 PM
Bratislava - miesto bude čoskoro upresnené

Obsahové zameranie

+421 903 24 24 12

+421 908 69 07 70

©2017 AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania