Thu, Dec 17 | Bratislava - miesto bude čoskoro upresnené

ZÁKONNÍK PRÁCE 2020 - SOCIÁLNA POLITIKA ZAMESTNÁVATEĽA

s praktickou sondou do vybraných ustanovení z problematiky aplikácie Zákonníka práce pri zabezpečovaní sociálnej politiky zamestnávateľa s cieľom sústavného zvyšovania kvality pracovných a životných podmienok zamestnancov Lektor: JUDr. Marián Polakovič Cena: 70,-€

Čas a miesto konania

Dec 17, 9:00 AM – 2:00 PM
Bratislava - miesto bude čoskoro upresnené

Obsahové zameranie

+421 903 24 24 12

+421 908 69 07 70

©2017 AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania