Wed, Oct 28 | Bratislava - miesto bude čoskoro upresnené

ZÁKONNÍK PRÁCE 2020 - VZNIK, ZMENY A SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

s praktickou sondou do vybraných ustanovení problematiky vzniku, zmien a skončenia pracovného pomeru, ktoré robia personalistom najväčšie problémy pri ich praktickej aplikácii v pracovnoprávnom vzťahu Lektor: JUDr. Marián Polakovič Cena: 70,-€
Registrácia pre tento seminár je už ukončná.

Čas a miesto konania

Oct 28, 9:00 AM – 2:00 PM
Bratislava - miesto bude čoskoro upresnené

Obsahové zameranie

Registrácia pre tento seminár je už ukončná.

+421 903 24 24 12

+421 908 69 07 70

©2017 AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania