KONTAKT

Fakturačná adresa:

AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o 

Tri Vody II 14 

Malinovo, 900 45

 

IČO: 36843741
DIČ: 2022466699
IČ DPH: SK 2022466699

Číslo účtu: 2628184262/1100
IBAN: SK22 1100 0000 00 26 2818 4262
SWIFT: TATRSKBX

+421 903 24 24 12

©2017 AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania