Špecializácia: Ochrana osobných údajov

JUDr. Marcela Macová

Špecializácia: Účtovníctvo a dane

Ing. Jana Acsová

Špecializácia: Odpadové hospodárstvo

Ing. Peter Gallovič

Špecializácia: Soft skills

PaedDr. Martin Prodaj

Špecializácia: Daň z príjmov právnických osôb

Ing. Iveta Petrovičová

Špecializácia: Medzinárodné dane, transferové oceňovanie

Ing. Tomáš Janoušek

             Špecializácia: Komunikácia, Soft skills

Ľubomíra Hnátová, PhD.

Špecializácia: Colná problematika

Ing. Tibor Vojtko

Špecializácia: Pracovné právo

JUDr. Marián Polakovič

Špecializácia: Cestovné náhrady

Ing. Ľuboslava Minková

Špecializácia: Archív a registratúra

Mgr. Jana Bauerová, PhD.

+421 903 24 24 12

©2017 AGENTÚRA APOLLO - Inštitút vzdelávania